Disclaimer

 1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.
  Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;

 2. Picture your Sport draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Picture your Sport niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;

 3. Picture your Sport staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;

 4. Picture your Sport is niet aansprakelijkheid voor schade:

  A. Toegebracht door de website;

  B. Voortvloeiend uit het gebruik van de website;

  C. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website;

  D. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website

       te kunnen raadplegen;

 5. Picture your Sport behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;

 6. Picture your Sport behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Picture your Sport niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;

 7. Picture your Sport is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;

 8. Picture your Sport behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;

 9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;

   
 10. De gebruiker vrijwaart Picture your Sport, de werknemers van Picture your Sport, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;


Eigendom:

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteursrechten. Het is absoluut niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.Fotografie:

Alle fotografie, grafische kaders, logo en teksten zijn eigendom van Picture your Sport te Almere. Het is verboden enig onderdeel van deze website zoals foto’s te downloaden en op te slaan.


Op getoonde foto’s zijn mensen te herkennen. Mocht één van de afgebeelde personen het onwenselijk vinden dat hij/zij op een afbeelding te zien is, laat het ons dan direct weten. De foto zal dan van de website verwijderd worden.